Hej! Vi ser att du anv?nder Internet Explorer och en ?ldre version ?n 7 och vi vill g?rna att du sl?r ett slag i saken och uppgraderar till senaste Internet Explorer eller anv?nder annan webbl?sare,
som t ex Mozilla Firefox (nu i version 4).

Och varf?r det? Jo, f?r att fr?mja utvecklingen av internet, helt enkelt. Med en nyare webbl?sare kommer vi ett steg n?rmare framtiden.
Tack p? f?rhand.

Vanliga frågor

Vi får ofta frågor om och hur våra båtar funkar, hur våra events funkar och vad det innebär. Några av de vanligaste frågorna som vi ofta får hittar du svar på här!

Hur lång är säsongen?

Säsongen är mellan 1 April och 1 December, men önskar ni åka någon annan tidpunkt. Så får ni komma med en förfrågan. Det kanske går att ordna.

Hur skall man vara klädd?

Vanliga kläder. Vi har varma flytoveraller samt mössa och vantar. Varma skor kan vara bra under kyliga delen av året, högklackat kan man undvika (men vi har klarat av det också)

Blir man blöt?

Ja om det regnar, men det kan stänka upp om det är grov sjö.

Ställer vi in en tur pga dåligt väder?

Nej, i stort sett kör vi i alla väder. Vi ställer in om det förväntas extremväder, dvs orkan, storm, tex risk för blixtnedslag.

Finns det någon åldersgräns?

Ja 10år, men är man under 18år skall det vara i målmans sällskap eller ett skriftligt medgivande från målsman. Beakta att farten anpassas till rådande förhållanden.

Hur många passagerare i en båt?

Max 12 st / båt.

Kan man åka när det är mörkt ute?

Ja det går bra, vår båt är försedd med radar ombord.

Är det fri fart överallt?

Nej, Stockholms skärgård har många fartbegränsningar och dessa respekterar vi alltid. RibChartergruppen visar alltid respekt mot sin omgivning och tycker att det är väldigt viktigt att ta hänsyn då vi har ett rikt djurliv och kustnära boende även där fri fart råder.

Kan man bli sjösjuk?

Det har aldrig inträffat, med dessa båtar vad vi vet.

Hur många förare finns ombord?

Våra RIB-båtar kör i extremt höga farter, kravet från myndigheterna vid farter över 45 knop är alltid två i besättningen, styrman (befälhavare) samt navigatör. En förare = lägre fart än 45 knop beroende på motorstyrkan.( Över 550 hk 2 förare varav minst en ska inneha examen för Maskinbefäl)
På fartyg som går snabbare än 35 knop skall besättningen vid kommersiellt inneha kursintyg om godkänd utbildning för ”Handhavande av snabba fartyg”

Vad står RIB för?

R.I.B står för "rigid inflatable boat" Stel/styft-Uppblåsbar-Båt och är osänkbara gummibåtar med hårt skrov. I dagligt tal säger man rib. Båttypen rib används i första hand inom sjöpolisen, kustbevakningen och sjöräddningen över hela värden där det ställs höga krav under ibland extrema förhållanden.

Egen risk?

Ja all åkning sker på egen risk, precis som på Gröna Lund☺ Vi rekommenderar dock gäster med ryggproblem att avstå.

Får man låna flytvästar?

Ja, naturligtvis! Det är till och med så att ni måste använda våra flytvästar. Ni får även låna flytoveraller, glasögon, mössa, vantar om vädret kräver det.