Hej! Vi ser att du anv?nder Internet Explorer och en ?ldre version ?n 7 och vi vill g?rna att du sl?r ett slag i saken och uppgraderar till senaste Internet Explorer eller anv?nder annan webbl?sare,
som t ex Mozilla Firefox (nu i version 4).

Och varf?r det? Jo, f?r att fr?mja utvecklingen av internet, helt enkelt. Med en nyare webbl?sare kommer vi ett steg n?rmare framtiden.
Tack p? f?rhand.

Vi skräddarsyr gärna efter era behov

Utöver våra fasta event kan vi självklart skräddarsy ett event efter era önskemål. Vi lämnar då en offert med fast pris.

Timpris inkl besättning, båt och kläder 4000 kr / tim + moms ( 6%)
Minsta debitering är 2 timmar