Hej! Vi ser att du anv?nder Internet Explorer och en ?ldre version ?n 7 och vi vill g?rna att du sl?r ett slag i saken och uppgraderar till senaste Internet Explorer eller anv?nder annan webbl?sare,
som t ex Mozilla Firefox (nu i version 4).

Och varf?r det? Jo, f?r att fr?mja utvecklingen av internet, helt enkelt. Med en nyare webbl?sare kommer vi ett steg n?rmare framtiden.
Tack p? f?rhand.

RIB Charter Gruppen

Varmt välkomna till oss med önskemål eller frågor, vi lovar göra vårt allra bästa för att hjälpa er att få en grym upplevelse!

08-410 773 33
info@ribchartergruppen.se

Filip Sandahl 070 752 68 05
Patrik wallèn 070 771 10 00
Marcus Cannerfelt 070 898 98 91