Hej! Vi ser att du anv?nder Internet Explorer och en ?ldre version ?n 7 och vi vill g?rna att du sl?r ett slag i saken och uppgraderar till senaste Internet Explorer eller anv?nder annan webbl?sare,
som t ex Mozilla Firefox (nu i version 4).

Och varf?r det? Jo, f?r att fr?mja utvecklingen av internet, helt enkelt. Med en nyare webbl?sare kommer vi ett steg n?rmare framtiden.
Tack p? f?rhand.

Paintball och Rib

Vi hämtar i Stockholm eller Vaxholm och åker ut till en förbestämd ö med instruktör och Paintball utrustning.

Tid:

ca 3 timmar

Pris:

7500 per båt samt 495 kr per person.

Deltagare:

Upp till 24 personer, därefter offert, maxantal per båt 12 personer. Pris avser per båt. Minsta antal 8 personer.


Intruktör och paintballutustning ingår

  • 1/1